Som ägare av en brukshund har man en oändlig valmöjlighet på vad man vill hitta på med sin hund. Brukshundar är avlade för att arbeta och mår därför bra av att ha en uppgift. De mår bra av att träna och det är ofta väldigt roligt att tävla också.

Olika bruksraser och individer lämpar sig olika bra till de grenar som finns men det är bara att prova sig fram vilken man själv tycker är rolig, vilken hunden tycker är rolig och var ni har roligast tillsammans. Vissa hundar tycker att det roligaste är att arbeta självständigt medan andra hundar uppskattar att arbeta tillsammans med sin förare och få ett närmare samarbete.

För brukshundarna är det vanligt att man tränar och tävlar i de vanligaste bruksgrenarna. Dessa är spår, sök och lydnad i första hand.

I både spår och sök har hunden möjlighet att jobba självständigt och föraren ska hålla sig lite i bakgrunden och stötta upp där det behövs utan att störa hundens arbete.

I lydnaden tränar och tävlar hund och förare tillsammans där samarbetet är otroligt viktigt och hunden ska gilla att arbeta med sin förare. Även fast de samarbetar tätt under lydnadsmomenten så måste hunden vara så pass självständig att den kan jobba på avstånd från sin förare samtidigt som den ska lyda kommandon som föraren ger.

En annan vanlig gren är rapport som går ut på att hunden ska budföra, här måste hunden både kunna arbeta självständigt samtidigt som den är lojal till sin förare då den ska förstå värdet av att komma tillbaka till sin förare varje gång.

Andra bruksgrenar är bland annat skydds och IPO. Dessa grenar kräver träning med specialinstruktörer då en korrekt tränad skyddshund klassas som ett vapen. Det är därför flera specialregler att förhålla sig till för att få utöva och träna dessa grenar.