De två bruksraserna schäfer och malinois, även kallad belgisk vallhund, är de två raser som svensk polismyndighet och andra myndigheter föredrar att arbeta med. Det förekommer givetvis andra raser på de tjänstgörande hundarna men dessa två avgör majoriteten på såväl polismyndigheten som tullverket och försvarsmakten.

Förut var schäfer den uteslutande rasen som användes som polishund men malinois har tagit över mer och mer. Främst ser man att den senare är generellt friskare då schäfern har en tendens att få problematik med såväl höft och rygg. Malinois är i grunden en vallhund men besitter starka egenskaper för en vakthund då den har ett mod och en förmåga att agera och försvara sin förare. Det är en ras som inte utstrålar någon rädsla eller osäkerhet vilket gör den till en perfekt hund för tjänstgöring.

En schäfer ska besitta liknande egenskaper som en malinois, det vill säga den ska vara självsäker och orädd. Den ska vara beredd att försvara sin förare och det gör den med bravur. Schäfern har generellt en lägre retningströskel än många andra hunder vilket gör att de snabbt är på hugget.

Gemensamt för dessa två raser är också att de ska vara bekväma och tillfreds i alla olika typer av miljöer, de ska kunna vistas där det är mörkt, dammigt och dimmigt, miljöer som gör att synen begränsas. De ska också kunna vara i stora folksamlingar med mycket liv och rörelse utan att skygga tillbaka. Samtidigt ska de kunna njuta av att vara hemma och ha en lugn dag i soffan.

Gallringen från dessa raser är stenhård innan de lämpar sig för tjänstgöring. Det krävs stenhård träning och slutligen ett lämplighetstest som ska genomföras med godkänt resultat. Förutom träning måste hunden också vara avlad på rätt linjer för att ha en tillfredsställande mentalitet. Det är många hundar som inte lever upp till kraven som finns för att få en karriär som tjänstehund.