Avel för brukshundar är speciell, inom alla raser finns det mer eller mindre seriösa uppfödare. En seriös uppfödare avlar för att få fram rasens specifika egenskaper och mentalitet.

En brukshund ska ha en tydlig av- och påknapp för arbete och vila, vara lojal och samarbetsvillig, modig och orädd. De flesta raser ska dessutom ha egenskaper av viss jakt- och vaktlust.

En brukshund som inte får rätt aktivering och stimulans såväl psykiskt som fysiskt kommer att uppvisa ett otillfredsställande psykiskt tillstånd. Detta kan resultera i aggressivitet mot människor eller andra hundar, alternativt att hunden stimulerar sig på eget vis genom att bita sönder möbler och inredning.

Brukshundarna har också ofta lätt för att gå upp i stress då de snabbt ska kunna koppla på sitt arbetsläge men om det inte blir någon tydlig markering mellan vila och arbete har flera hundar svårt för att komma ner i varv. Detta resulterar i en mycket stressad hund som hela tiden är beredd på att något ska hända och att något ska göras. Många hundar måste därför tränas aktivit i att kunna ligga och vila för att slappna av.

När man avlar på bruksraser är det därför viktigt att man avlar på föräldrar och linjer som uppvisar en tydlig av- och påknapp för att stressnivåerna ska minska. Man ska avla på hundar som är orädda och har en stark vilja för att samarbeta och är lojal mot sin förare och familj.

Många uppfödare ställer krav på sina valpköpare att man ska genomgå ett så kallat MH, mentalitetsbedömning, när valparna har hunnit bli dryga året. Detta för att uppfödarna ska veta vad de avlar på för linjer och vad just denna kombination av föräldrar ger för resultat. På ett MH testas hundens sociala engagemang, jaktlust, rädslor och om hunden är rädd för höga ljud så som pistolskott.