Inom alla raser förekommer det en rad olika rastypiska sjukdomar och det är viktigt att man aktivt väljer avelslinjer som inte uppvisar några sjukdomar. För brukshundarna är det ofta höftleds- och armbågledsdysplasi som är de övervägande sjukdomarna och problem som uppstår.

En seriös uppfödare avlar inte på några andra linjer än de som har uppvisat ED A och HD 0. Det vill säga hundar som inte har någon leddysplasi i varken höftleder eller armbågsleder.

För att veta resultatet av valpkullen och för att veta om valparna själva passar för avel längre fram så röntgas hundarna när de är mellan 12 och 18 månader. Då gör man en slätröntgen över höftleder och armbågsleder som skickas in till Svenska Kennelklubben för bedömning. Resultatet skickas sedan hem till ägaren samt publiceras som offentlig uppgift på hunddatabasen.

Genom att göra denna röntgen får man resultatet av valpkullen och hur lyckad kombinationen av föräldrar blir. Man får reda på om valpen själv passar till avel när den har åldern inne men man får också en indikation på hur man ska lägga upp framtida träning.

Uppvisar en hund grav dysplasi i någon led kan rekommendationen vara att låta hunden somna in redan i ung ålder. Grav dysplasi gör hunden väldigt begränsad i rörelse och aktivitet och hunden kan därför lida av hög smärta som förvärras av träning. Brukshundar är som tidigare nämnts beroende av såväl psykisk som fysisk stimulans och en hund som har grava problem med sina leder kommer därför inte att kunna tillfredsställas. Viss dysplasi kan dock opereras och hållas i schack med bra träning och rehab.

Anledningen till att resultatet av röntgen är officiellt är att kommande valpköpare ska kunna se vad det har avlats på, hur resultat av tidigare kullar blivit och kan på så sätt göra egen research på vad det är man köper för hund.