Alla seriösa hunduppfödare värnar om hundarnas hälsa och har som mål att föda upp friska hundar såväl mentalt som fysiskt. För de uppfödare som avlar fram brukshundar är detta särskilt viktigt då man vill ha trevliga hundar att arbeta som är fysiskt hållbara i längden samtidigt som de ska fungera till vardags i en familj.

När man väljer vilka hundar man ska använda i avel tittar man dels på kombinationen av de tänkta föräldrarna så att de verkar vara en bra match. Dessa individer ska komplettera varandra för att få en lyckad valpkull. Man ska titta på hur friska föräldrarna är och om de har några tidigare sjukdomar ska man se om dessa är ärftliga eller inte. När man gör denna kontroll av sina avelshundar tittar man inte bara på föräldrarna i sig utan man tittar längre bak i stamtavlan. Vissa ärftliga sjukdomar har en tendens att hoppa över ett eller flera led och därför är det viktigt att man tittar i flera led bakåt. Vanligast är att man tittar tre led bakåt vilket innebär att man kontrollerar fjorton hundar inför parning.

Många uppfödare värnar också om att ha en god kontakt med sina valpköpare för att kunna följa upp valpkullen. Man vill att hundarna ska röntgas för vanliga ledsjukdomar samt ögonlysas. En del uppfödare kräver också att man testar hundarnas mentalitet i ett så kallat MH. De flesta uppfödare uppskattar också att man rapporterar om valparnas utveckling och även sjukdomar och skador som uppstår när valparna blir äldre.

Som uppfödare till brukshundar är det mycket att tänka på för att få en lyckad valpkull med friska hundar som har en trevlig mentalitet utifrån rasens beskrivning. Det är ett hårt arbete och ett arbete som inte är lätt alla gånger då det kan vara svårt att följa upp äldre generationer av hundar.