Den som gillar en aktiv vardag med sin hund väljer ofta en hund av bruksras. Dessa hundar orkar vara med på alla äventyr som familjen är iväg på, de är gjorda för att arbeta både fysiskt och psykiskt och det är då som de mår allra bäst.

En brukshund ska alltid ha en tydlig av- och påknapp mellan arbete och vila och när denna knapp fungerar så blir de perfekta familjehundar. Då ska de uppskatta arbete lika mycket som en lugn dag hemma i soffan och bara få gosa. Funkar inte denna knapp så har man snabbt en hund som lätt går upp i alldeles för höga stressnivåer och vissa hundar blir reaktiva och kan upplevas aggressiva.

För att en brukshundras ska må allra bäst gäller det att aveln är noga uträknad, att man avlar för att undvika de typiska sjukdomar som finns på de olika raserna och att man avlar på stabila föräldrar för att få den bästa mentaliteten på de kommande valparna.

Olika brukshundraser är särskilt framtagna för olika ändamål och lämpar sig därför olika bra till de grenar som finns. Men alla raser lämpar sig för arbete och det finns därför alltid någon gren som passar ekipaget att träna och tävla i. Populära grenar för en brukshund är lydnad, spår och sök men man ser även olika bruksraser i grenar som agility, rallylydnad och utställning.

Man får inte heller glömma att det är brukshundar som används inom olika myndigheter så som polisen, försvarsmakten och tullverket. Det påvisar kapaciteten som dessa hundar besitter och hur de är avlade för att arbeta intensivt. Brukshundarna har ofta en särskild uthållighet för att orka arbeta längre pass åt gången, de har ett stort fokus och mod. Dessa arbetande hundar tycker ofta att arbetet i sig är tillräcklig belöning för fortsatt arbete.